Aktuality

Zvítězili jsme v soutěži ČSOB

Dnem 27.6. byla ukončena soutěž „ČSOB pomáhá regionům a dnes ČSOB zveřejnila oficielní výsledky (http://www.csobpomaharegionum.cz/ )

Naše společnost v ní získala neuvěřitelných 150.211 Kč (+50.000 příspěvek od ČSOB), což předčilo i naše nejtajnější přání, a umístnili jsme se tak jednoznačně nejen na prvém místě v rámci regionu, tj. Středočeského kraje, a to s více jak trojnásobným rozdílem v odstupu od druhého v pořadí, ale získali jsme největší částku i v rámci celé republiky, tj. mezi 56 soutěžícími. Velmi nás výsledek soutěže těší. Vnímáme ho jako odraz toho, co naše společnost dělá, jak je naše činnost hodnocena.

Současně tento výsledkem ukazuje i na naší vůli dovést věci, do nichž se pustíme, do úspěšného konce.

Velice všem, kteří nás v jakékoliv formě v soutěži podpořili, děkujeme. Jsme za to velmi vděční a je to pro nás závazek v našem dalším působení.“

Je nám však líto, že doposud nemáme k dispozici od ČSOB seznam dárců, abychom jim mohli alespoň poděkovat. Věříme, že v brzké době bude tato situace napravena.

 

 

 

 

Dodavatel Studie vybrán

Výběrové řízení na dodavatele „Studie rekonstrukce a přístavby kláštera ve Veltrusech pro účely lůžkového hospicového zařízení“ bylo ukončeno. Stal se jím uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou a s bohatou zkušeností s realizací zakázek v oblasti staveb shodného a obdobného charakteru. Smluvní vztah s vítězem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu bude uzavřen v průběhu následujícího týdne. Na snímku hodnotící komise při hodnocení nabídek.

 

 

 

 

 

Soutěž ČSOB – náš Hospic vede

V soutěži „ČSOB pomáhá regionům“ náš Hospic průběžně vede v rámci regionu Středočeského kraje. V rámci celé ČR (z 56 soutěžících) jsme nyní na druhém místě. Děkujeme všem, kteří nám v soutěži pomohli a přispěli.

Podpoříte nás i po zbytek soutěže?

Výběrové řízení na dodavatele Studie rekonstrukce kláštera

V současné době je již v plném běhu výběrové řízení na dodavatele vypracování „Studie rekonstrukce a přístavby kláštera ve Veltrusech pro účely lůžkového hospicového zařízení“. Předpokládáme uzavření smluvního vztahu s vítězem cca v polovině června.

Pomozte nám v soutěži „ČSOB pomáhá regionům“

Hospic knížete Václava byl zařazen jako jeden ze čtyř finalistů do soutěže „ČSOB pomáhá regionům“, která bude probíhat do 27.6.2016 a v níž se soutěžící v rámci svého regionu umístí na prvém až čtvrtém místě dle získaných finančních prostředků od svých příznivců-podporovatelů. Dle pravidel soutěže bylo naší milou povinností natočit video, které nás má v této soutěži charakterizovat. Na video se můžete podívat zde: http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/stredocesky-kraj/2016031/domaci-hospic-dostupny-kazdemu.

Jak nám můžete v soutěži pomoci, a tak podpořit naší charitativní činnost?

Máte k tomu tyto možnosti:

  • Na výše uvedeném odkazu se můžete přes tlačítko „Výše vašeho příspěvku“ dostat k celkem osmi možnostem, jak přispět (uvedené podmínky však nebyly námi jako konečnými příjemci daru/příspěvku stanoveny);
  • Zaslat finanční podporu na sbírkový účet otevřený pro tento účel organizátorem soutěže, společností ČSOB:
    • Číslo účtu je: 1017777101/0300 s uvedením našeho variabilního symbolu: 20160601
    • Rozhodnete-li se Hospic knížete Václava podpořit tímto způsobem, prosíme ve zprávě pro příjemce platby uvést kontakt, abychom Vám mohli za Vaší pomoc poděkovat a případně zaslat potvrzení pro daňový odpočet
  • Zkopírovat si tuto aktualitu do svého mail systému a rozeslat ji dále na Vaše známé, rodinné příslušníky, spolupracovníky, kamarády,… , a je požádat též o další distribuci dle obdobného schématu
  • Sdílet tento příspěvek na Facebooku Hospice knížete Václava: https://www.facebook.com/hospicknizetevaclava

Budeme Vám velmi vděčni za jakoukoliv formu a rozsah Vaší podpory, která nám umožní pomáhat.

Děkujeme předem za Vaší laskavost.

Pustili jsme světlo do kláštera

Předzahrádka před klášterem byla za roky, co se o ní nikdo nestaral, zarostlá keři tak, že minimálně do přízemí nešlo téměř žádné světlo.

Rekonstrukce předzahrádky je prvním krůčkem na dlouhé cestě rekonstrukce samotného kláštera a další přístavby tak, aby mohl sloužit jako lůžkové hospicové zařízení. Na prvé fotce je zachycen stav před zahájením prací a na druhé stav po terénních úpravách, na něž bude navazovat výsadba nových dřevin.

    

 

 

 

 

 

 

 

Získali jsme dotaci na studii rekonstrukce kláštera

Od Středočeského kraje jsme získali dotaci na vypracování studie rekonstrukce a přístavby kláštera ve Veltrusech pro účely lůžkového hospicového zařízení. Jedná se o významnou částku, která nám umožní provést první krok k zahájení prací na tomto budoucím zařízení. Je to pro nás významná událost. Moc Středočeskému kraji děkujeme.

Nabídka práce pro zdravotně handicapovaného

Rádi bychom nabídli práci i vážně zdravotně handicapovanému. Náplní práce je Fundrsaing Management. Výkon činnosti předpokládáme z domova. Preferovali bychom jakékoliv místo na teritoriu našeho působení, tj. v západní části Středočeského kraje, není ale podmínkou. Teoreticky může být místo zcela libovolné. Činnost můžeme nabídnout na plný pracovní úvazek, případně částečný. Rozvržení pracovní doby si bude řídit pracovník sám.

Pro výkon činnosti je nezbytné mít možnost/schopnost komunikovat prostřednictvím elektronických médií, tj. mít přístup k mailu a webu. Uvítáme i možnost komunikace prostřednictvím mobilního telefonu, není však rovněž podmínkou. Tomuto by měl například vyhovět „vozíčkář“.

Nepředpokládáme předchozí praxi ve Fundraisng Managementu, ale uvítáme ji. Více bychom uvítali orientaci v oborech, které přímo souvisí s naší činností, tj. v sociální oblasti nebo ve zdravotnictví. Vysloveně bychom preferovali zaměření do oblasti psychologie nebo zájem o ní. Požadavek na stupeň vzdělání nedefinujeme, uvítáme co nejvyšší. K činnosti však postačí obyčejný „selský rozum“. Ohodnocení dle dohody na principu spokojenosti obou stran. Zahájení činnosti je možné neprodleně.

V případě zájmu o spolupráci s naší charitativní organizací postupujte dle doporučení v sekci „Práce v Hospici“.

Jsme finalisté programu „ČSOB pomáhá regionům“

Naše společnost byla zařazena mezi 3 finalisty programu „ČSOB pomáhá regionům“. Vyvrcholení soutěže proběhne v květnu a hlavní cena představuje částku 50.000,- Kč.

I v loňském roce získala naše společnost obdobné ocenění a významnou finanční pomoc, která nám přispívá k tomu, že my můžeme pomáhat potřebným.

Vnímáme tyto skutečnosti jako významné ocenění naší činnosti a snahy o plošné rozšiřování domácí hospicové péče. Jsme za to velmi vděční.

I Vy budete mít možnost nám pomoci v průběhu finále soutěže. Prosíme, sledujte naše webové stránky. Děkujeme.

Stránky