Aktuality

Poděkování společnosti TEVA

Velice děkujeme společnosti TEVA za poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis. Kč. Částka je určena na spolufinancování nákupu automobilu pro převoz polohovacích lůžek.

Položení základního kamene lůžkového hospice

Dne 10.5.2015 byl v areálu bývalého kláštera ve Veltrusech položen základní kámen budoucího lůžkového hospicového zařízení. Na základní kámen poklepali: sestra Marie Dulce Adams, představená Kongregace Dcer Božské Lásky, sestra Blanka, představená České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, J.M. Jan Gerndt v zastoupení kardinála Dominika Duky z Arcibiskupství pražského, Milan Němec, statutární zástupce a náměstek hejtmana Středočeského kraje, Lucie Krausová, ředitelka odboru legislativního Ministerstva zdravotnictví, Filip Volák, starosta města Veltrusy a Lubomír Kníže, ředitel Hospice.

Slavnostní událost byla provázena celodenním bohatým kulturním programem, v němž se vystřídalo na patnáct dětských i dospěláckých souborů a skupin různých žánrů. Překvapením bylo vystoupení "náhodného kolemjdoucího" muzikálového zpěváka Jaromíra Adamce se "Vzpomínkou na Waldemara Matušku".

Všem účinkujícím velmi děkujeme za podporu charitativní akce, Rovněž moc děkujeme kralupské TV za zpracování reportáže z oslavy:

https://youtu.be/26NGsc51Koc

Přílohy: 
Image icon priprava_na_poklepani.jpgImage icon poklepani_kamene.jpg

Poděkování Nadaci KB

Velmi nás těší, že jsme byli vybráni Nadací Komerční banky - Jistota mezi třemi poskytovateli hospicové péče, kterým Nadace poskytnula podporu. Finanční dar ve výši 80 tis. Kč bude určen na krytí osobních nákladů zdravotních sester.

 

 

 

 

Prohlídka kláštera o státní svátek

O státní svátek (28.10.) jsme pro veřejnost uspořádali prohlídku areálu kláštera spojenou s informací o záměru využít klášter pro lůžkové hospicové zařízení.

Primárně však bylo sváteční odpoledne určeno dětem, aby si mohly na klášterní zahradě opéct buřtíky.

Akce se zúčastnilo přes 200 lidí. Velmi nás zájem obyvatel Veltrus a okolí potěšil.

 

 

 

 

 

Rozšiřujeme péči i o pacienty s roztroušenou sklerózou

Naše služby jsme od počátku tohoto měsíce rozšířili také o poskytování respitní péče pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Jedná se o péči, která je poskytována v domácím prostředí pacienta a vedle péče o něho samotného je cílem služby poskytnout podporu pečujícím (rodinným příslušníkům a blízkým pacienta), kteří by péči bez cizí pomoci již sami nezvládali.

Obdobně jako v případě Alzheimeriků můžeme tuto službu v současné době poskytovat v okresech Kladno, Rakovník a Praha-západ a postupně ji budeme rozšiřovat i na ostatní teritorium, kde již poskytujeme domácí hospicovou péči. Péče je poskytována pacientům i v neterminálním stavu.
 

Začínáme projektovat budoucí lůžkové zařízení ve Veltrusech

Jedním z prvých úkolů při realizaci lůžkového zařízení je pro nás vypracování projektové dokumentace. Pro její prvé fáze jsme zahájili spolupráci s renomovaným architektem s velmi bohatou zkušeností právě z oblasti lůžkových hospiců (a dle našeho názoru těch architektonicky nejzdařilejších). Velmi nás tato spolupráce těší.

Do návrhu tohoto zařízení je naším záměrem promítnout ty nejlepší zkušenosti, které mají obdobné instituce pro nevyléčitelně nemocné. Velkou inspirací pro nás byla návštěva vedení Hospice v Domově sv. Karala Boromejského v Řepích v minulém týdnu a konzultace s představenou Domova, sestrou Konsolátou.

 

 

 


 

ZÍSKALI JSME OBJEKT PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC

Dne 26.8.2014 byla mezi Hospicem knížete Václava, o.p.s. a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky uzavřena darovací smlouva, na jejímž základě byl na naší společnost převeden rozsáhlý restituovaný církevní majetek. Jedná se o bývalý klášter ve Veltrusech, který do 50.let minulého století sloužil Kongregaci jako penzionát. Poté byl vyvlastněn. Celková rozloha areálu je cca 16 tisíc čtverečních metrů.

Záměrem naší společnosti je stávající objekty v areálu rekonstruovat pro účely lůžkového zařízení pro nevyléčitelně nemocné pacienty. Předpokládáme, že bude sloužit zejména pacientům ze západní části Středočeského kraje a z Prahy.

Nebude se však jednat o klasický lůžkový hopsic, který by byl primárně určen pro onkologické pacienty, ale bude sloužit i dalším skupinám nevyléčitelně nemocných. Předpokládáme, že rekonstrukcí a další přístavbou bude možné zřídit cca 100 lůžek. Optimistická varianta doby realizace je cca 3 roky.

I nadále náš Hospic bude za základ hospicové péče považovat její domácí formu a budeme ji dle našich záměrů dále teritoriálně rozšiřovat. Zamýšlěné lůžkové zařízení ji bude pouze doplňovat.

Velmi děkujeme České provincii Kongregace Dcer Božské Lásky za obrovkou laskavost, která nám umožní péči poskytovat i těm pacientům, kteří k tomu nemají vytvořené předpoklady ve svém domácím prostředí.
 

Přílohy: 
Image icon podpis_smlouvy.jpgPDF icon byvaly_klaster_veltrusy.pdf

Poskytujeme respitní péči Alzheimerikům

Naše služby rozšiřujeme o respitní péči pro Alzheimeriky v jejich domácím prostředí. Jedná se o pomoc pečujícím o Alzheimeriky, kteří tuto úlohu buď již sami nezvádají nebo potřebují nutný odpočinek, případně potřebují vytvořit prostor pro zařizování svých osobních záležitostí.

Službu v současné době můžeme poskytovat v okresech Kladno, Rakovník a Praha-západ. Postupně ji budeme rozšiřovat i na ostatní teritorium, kde již poskytujeme domácí hospicovou péči. Péče je poskytována pacientům i v neterminálním stavu.
 

Pozvánka na DOBROBAZAR

Zveme Vás na dobročinný bazar, který pořádá občanská iniciativa při čestlické farnosti a který se bude konat dne 15.6.2014 od 9.30 do 15.30 hod. na farní zahradě u kostela sv. Prokopa v Čestlicích. V průběhu dne bude probíhat též řada doprovodných akcí/aktivit.

DOBROBAZAR podporuje organizace, které lidem na sklonku života, tedy lidem starým a lidem umírajícím, umožňují zůstat doma co nejdéle. Dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením Cesta domů. Letošní výtěžek bude věnován i naší organizaci. Vaší účastí můžete podpořit naší činnost.
 

Přílohy: 
Image icon dobrobazar_2014.jpgPDF icon dobrobazar_prezentace.pdf

Prvé kroky na cestě k lůžkovému hospici

Naší dlouhodobou strategií je poskytovat vedle domácí hospicové péče i formu lůžkovou. Prvé kroky k tomuto cíli, které jsme zahájili již počátkem letošního roku, jsou směrovány k vytipování vhodného objektu pro tento účel. V současné době jednáme o možném využití dvou objektů, přičemž každý z nich by měl sloužit pro rozdílné skupiny nevyléčitelně nemocných. Lůžková zařízení budou v naší strategii pouze doplňovat domácí hospicovou péči dle obvyklého modelu, který se uplatňuje ve světě.
 

Stránky