Ohlédnutí za uplynulým rokem; poděkování všem našim příznivcům

Jaký byl rok 2018 pro náš Hospic? Svým způsobem obdobný jako roky předchozí, tj. v něčem jsme očekávání předčili, v něčem naopak.

Rozhodně se nám velmi dobře vedlo v oblasti ekonomické. Naše příjmy, které významně přesáhly hodnotu 1,5 mil. Kč, patřily v naší historii mezi druhé nejvyšší. Významnou měrou se na tom podílely i příjmy ze dvou soutěží (organizovaných ČSOB a společností GLOBUS), které jsme vyhráli. Ukazuje to pravděpodobně na dobré projekty, s nimiž jsme do soutěží šli, ale zejména pak na velkou podporu našich příznivců, za níž moc děkujeme.

Rozhodně za pozitivní aspekt v naší činnosti lze považovat i určitou„stabilizaci“ kláštera, a to v tom smyslu, že se jednak podařilo zastavit devastující útoky na klášter, kde vlastní útočníky známe, ale Polici se nepodařilo je usvědčit (a tušíme, kdo stojí za touto formou „dárcovství“) a současně při pozitivním ekonomickém vývoji jsme si mohli dovolit vložit do oprav kláštera prostředky, které zabránily jeho dalšímu technickému znehodnocování.

Ne pozitivně lze vnímat, že prvně v historii nám meziročně poklesl počet pacientů, a to v důsledku minimálního počtu přijatých pacientů v prvém pololetí. Naopak druhé pololetí bylo z tohoto pohledu velmi příznivé. Na pokles v prvém pololetí mohla mít vliv řada aspektů. Domníváme se, že jedním z nich bylo nereálné očekávání ve financování domácí hospicové péče a vznik agentur, které počítaly s tím, že tato činnost bude dobrý „business“, a které tak mohly „odčerpat“ určitý počet pacientů, ale jejich představy se posléze nenaplnily. Osobně doufám, že domácí hospicová péče (DHP) nikdy dobrý business nebude, to by jí totiž zahubilo. To, že reálné poskytování DHP v našem státě je zcela na druhém pólu přání populace umírat doma, není rozhodně způsobeno způsobem financování agentur, které DHP poskytují. O skutečných příčinách jsem připraven diskutovat na některé z našich besed, které plánujeme na rok 2019. Budou včas na našich webových stránkách v sekci „Aktuality“ avizovány.

Rád bych závěrem moc poděkoval všem našim příznivcům za podporu, která byla úžasná. Současně vyjadřuju přání, aby se co nejvíce snižovala disproporce mezi přáním a realitou umírat doma, a k tomu chceme přispět dle našich možností a sil.

V úctě Váš Luboš Kníže