Besedy s občany

V tomto týdnu jsme realizovali dvě besedy s občany našeho kraje. Prvá byla v Dobřichovicích a druhá v Kněževsi na Rakovnicku.

Ač se v Kněževsi sešlo jen cca 15 účastníků, beseda byla plodná, zejména diskusí po jejím oficiálním ukončení.

Beseda v Dobřichovicích pořádaná ve spolupráci s místním Klubem seniorů, a jíž se zúčastnilo přes 30 diskutujících, byla pro náš Hospic svým způsobem zcela novou, protože jsme prvně vyzkoušeli koncept, pořádat besedu spolu s dalším subjektem. V tomto případě jsme na besedě spolupracovali s paní Ing. Habartovou, trenérkou paměti. Úvod patřil paní Habartové, která nám vytvořila pole pro navazující téma. Získali jsme tak zkušenost, nejenom že je takovýto koncept spolupráce možný, ale že je smysluplný a zvyšuje potenciál zájmu o besedu.