Historie hospicového hnutí a situace v ČR

Hospicová péče je poměrně mladou disciplínou, a to z celosvětového pohledu. Prvý hospic, tj. zařízení, které poskytuje hospicovou péči, byl založen madam Cicely Saundersovou v Londýně v roce 1967.

Za zakladatelku hospicového hnutí v ČR je považována MUDr. Marie Svatošová, která stála u zrodu prvého českého hospice. Jím byl Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, který byl založen v roce 1995.

V současné době existují ve světě řádově tisícovky hospiců, zejména v západní civilizaci. Strategie poskytování hospicové péče je zde založena především na husté síti domácích hospiců doplněných lůžkovými hospici.

V tomto směru je situace v ČR nestandardní. Poměrně velké zastoupení mají již lůžkové hospice. V současné době jich je v ČR celkem 16 (viz např. www.hospice.cz) a nabízí cca 450 lůžek. Podle doporučení Rady Evropy by na počet obyvatel měla u nás být lůžková kapacita alespoň 515 lůžek. Disproporce není tedy nijak dramatická.

Dramatická je ale situace s poskytováním domácí hospicové péče, kde počet samostatných subjektů, které jsou orientovány pouze na tuto péči, nedosahuje ani řádu desítek. Příčin je několik. Základní spočívá v ekonomické situaci jak na straně poskytovatelů domácí hospicové péče tak současně i v rodinách pacientů.

.