COVID – Linka pomoci Hospice

Hospic knížete Václava reaguje na vývoj situace spojenou s COVID 19, která se dotýká nás všech, přičemž se někteří sami bez pomoci druhých mohou s touto situací jen obtížně vypořádávat.

V každém případě je v prvé řadě zmínit, že situaci zvládneme tím dříve, jak budeme všichni dodržovat zavedená opatření, bez ohledu na to, zda se nám líbí nebo nelíbí. Důležité je, aby se nezastavila ekonomika. Osobní omezení, ač se budou každého z nás dotýkat jinou měrou, musíme zvládnout. Věříme, že i naší „troškou do mlýna“ přispějeme k řešení situace.

Námi nabízená pomoc je bezplatná a je určena právě těm, kteří potřebují pomoc druhých, aby situaci dokázali zvládnout v přijatelné míře. Naše pomoc je konkrétně zaměřena na poradenství v těch nejdůležitějších oblastech života: psychosociální, zdravotní, ekonomické, právní, … Cílem pomoci je odstranit nejasnosti, obavy, úzkosti, … a překonat strachy v těchto oblastech, které mohou být u leckoho z nás současným stavem a jeho vývojem vyvolány.

Jak pomoc funguje a jak o ni požádat?

Pomoc má charakter poradny k objasnění potřeby žádajícího a nalezení vhodného řešení, mnohdy jen i k ujištění, že situaci zvládne sám či s pomocí svých blízkých a svého okolí.

Žádost se zasílá na mailovou adresu: info@hkv-kl.cz. Uveďte v ní Váš problém, Vaše nesnáze, Vaše obavy, Vaše strachy, … a Vaše očekávání a doplňte o Vaši sociální situaci. Na základě analýzy žádosti Vám bude přidělen odpovídající pracovník, který se Vám bude věnovat s cílem pomoci Vám situaci zvládnout. Pomoc teritoriálně nijak neomezujeme.

Na Vaší žádost se budeme snažit reagovat co nejdříve, nejdéle do několika hodin od přijetí žádosti. Formu komunikace (on-line, případně mailem) si domluvíme při prvém kontaktu.

Abychom mohli pomáhat, potřebujeme i my pomoci. Hledáme proto pro rozšíření našeho týmu dobrovolníky v oblastech poskytované pomoci, viz: www.hkv-kl.cz/dobrovolnici.

 "COVID – Linku pomoci Hospice" realizujeme s laskavým přispěním v rámci programu "Globus Lepší svět 2020".