Podmínky pro přijetí

Pokud pacient, respektive jeho blízcí o domácí hospicovou péči požádají, je hlavní podmínkou přijetí pacienta do péče, aby jeho sociální a rodinná situace tuto péči umožňovala, tj. v rodině musí být vždy alespoň 1 člověk připravený pečovat o nemocného 7 dní v týdnu, 24 hodin denně (nemusí to být nutně rodinný příslušník, lze využít pomoci přátel, známých a sousedů; v péči je možné se v rodině samozřejmě vystřídat). Tuto podmínku lze kombinovat dle dohody s poskytováním odlehčovacích služeb Hospicem.

Klient musí být současně srozuměn s možnostmi a hranicemi domácí hospicové péče a souhlasit s ní. Rovněž musí být vhodně informován o svém zdravotním stavu tak, aby porozuměl vážnosti nemoci a její prognóze.