Lůžkový hospic

Lůžková hospicová péče je jednou ze základních forem hospicové péče a uplatňuje se tam, kde možnosti kurativní (neboli vítězné) medicíny jsou již vyčerpány a současně si již nedokáže s progredací nemoci poradit ani domácí hospicová péče.

Lůžkový hospic je místem, kde pacienti prožívají svojí poslední etapu života s cílem dosažení co největší jeho kvality. O pacienta se stará interdisciplinární tým složený nejenom ze zdravotnického personálu (lékařů, sester a ošetřovatelek), ale i sociolog, psycholog, případně i duchovní. Je obvyklé, že je s pacientem v hospici trvale přítomen někdo z jeho nejbližších. Pacient je v každém případě středobodem veškerého dění v hospici a je mu splněno prakticky každé jeho přání.

Nelze říci, že by v hospici panovala trudná atmosféra. Naopak zde probíhá čilý společenský život. Konají se zde besedy, přednášky, koncerty, divadelní představení,…, atd. Ti, kteří v hospicích tzv. „doprovázeli“ své blízké, vypovídají o tom, že čas prožitý v hospici byl pro pacienta jedním z nejšťastnějších!

Zřízení lůžkového hospice představuje velké investiční náklady. Průměrně veliký hospic v ČR představuje kapacitu cca 25 lůžek. Investice do vybudování hospice s takovouto kapacitou se v závislosti na tom, zda se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu nebo výstavbu zcela novou, pohybují cca mezi 80 až 120 mil. Kč.

Cílem našeho Hospice je poskytovat i lůžkovou hospicovou péči. V tomto směru naše společnost učinila v roce 2014 významný krok, když získala darem od České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky rozsáhlý areál bývalého kláštera ve Veltrusech. Záměrem je v areálu vybudovat lůžkové hospicové zařízení, které nebude určeno pouze pro pacienty v terminálním stavu (převážně onkologicky nemocné), ale i pro další skupiny nevyléčitelně nemocných, konkrétně pro pacienty s roztroušenou sklerózou, pacienty s Alzheimerovou demencí a pacienty trvale a dlohodobě upoutané pouze na lůžko. Pro každou z uvedených skupin pacientů bude k dispozici po 30 lůžkách. Jedná se o dlouhodobý a unikátní projekt.