Občanská poradna

Každý z nás se dostává občas do problémů, které mohou být složité. Někteří takové problémy dokáží řešit a unesou je sami, někteří je řeší s pomocí své rodiny, přátel a známých. Ale mohou nastat případy, kdy problém je pro jednotlivce zdánlivě neřešitelný, nezvladatelný a člověk se může cítit v bezvýchodné situaci.

Občanská poradna při našem Hospici se zaměřuje na pomoc těm osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace, nedokáží se s ní sami vypořádat a hledají pomoc a podporu nejen informační, ale i morální a duchovní. Naše pomoc je zaměřena na všechny možné oblasti života člověka: sociální, zdravotní, ekonomickou, právní, …

Pomoc poskytujeme komukoliv bez výjimky. Pouze dbáme na vzájemnou korektnost.

Úvodní schůzku, na které analyzujeme problém, je nutné dojednat předem. Požadavky zasílejte na mail: predseda@hkv-kl.cz. V mailu je vhodné alespoň stručně vymezit problém.

Služba je poskytována a je bezplatná.