Aktuality

Poskytujeme respitní péči Alzheimerikům

Naše služby rozšiřujeme o respitní péči pro Alzheimeriky v jejich domácím prostředí. Jedná se o pomoc pečujícím o Alzheimeriky, kteří tuto úlohu buď již sami nezvádají nebo potřebují nutný odpočinek, případně potřebují vytvořit prostor pro zařizování svých osobních záležitostí.

Službu v současné době můžeme poskytovat v okresech Kladno, Rakovník a Praha-západ. Postupně ji budeme rozšiřovat i na ostatní teritorium, kde již poskytujeme domácí hospicovou péči. Péče je poskytována pacientům i v neterminálním stavu.
 

Pozvánka na DOBROBAZAR

Zveme Vás na dobročinný bazar, který pořádá občanská iniciativa při čestlické farnosti a který se bude konat dne 15.6.2014 od 9.30 do 15.30 hod. na farní zahradě u kostela sv. Prokopa v Čestlicích. V průběhu dne bude probíhat též řada doprovodných akcí/aktivit.

DOBROBAZAR podporuje organizace, které lidem na sklonku života, tedy lidem starým a lidem umírajícím, umožňují zůstat doma co nejdéle. Dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením Cesta domů. Letošní výtěžek bude věnován i naší organizaci. Vaší účastí můžete podpořit naší činnost.
 

Přílohy: 
Image icon dobrobazar_2014.jpgPDF icon dobrobazar_prezentace.pdf

Prvé kroky na cestě k lůžkovému hospici

Naší dlouhodobou strategií je poskytovat vedle domácí hospicové péče i formu lůžkovou. Prvé kroky k tomuto cíli, které jsme zahájili již počátkem letošního roku, jsou směrovány k vytipování vhodného objektu pro tento účel. V současné době jednáme o možném využití dvou objektů, přičemž každý z nich by měl sloužit pro rozdílné skupiny nevyléčitelně nemocných. Lůžková zařízení budou v naší strategii pouze doplňovat domácí hospicovou péči dle obvyklého modelu, který se uplatňuje ve světě.
 

Významné ocenění naší činnosti

Dobročinný spolek při Římsko-katolické farnosti v Čestlicích, který se zaměřuje na podporu neziskových organizací zabývajících se péčí o lidi na sklonku života, vybral náš projekt jako jeden ze dvou, které získají v letošním roce jeho podporu. Je to pro nás velké ocenění a velmi nás těší, že jsme se při hodnocení postavili po bok "vlajkové lodi" domácí hospicové péče v našem státě. Velmi si toho vážíme a děkujeme.
 

Rozšíření teritoriálního působení

V tomto týdnu jsme přijali do péče prvého pacienta i na Berounsku. Rozšířili jsme tím naše působení již na sedmý okres Středočeského kraje.

Nedostatečné pokrytí Středočeského kraje domácí hospicovou péčí

O nedostatečném pokrytí Středočeského kraje domácí hospicovou péčí nás stále častěji utvrzují požadavky na přijetí pacientů do péče v oblastech, kde dosud nemáme vybudované kapacity, kde v současné době nepůsobíme. Přesto je naší snahou požadavky i v takovýchto případech pokrýt. Posledním příkladem, který pro nás znamenal značnou organizační náročnost, bylo přijetí pacienta na Kolínsku, v místě vzdáleném 90 km od sídla společnosti.
 

Nárůst počtu pacientů

Již od začátku letošního roku zaznamenává náš Hospic významný nárůst počtu pacientů v péči, který se proti loňskému roku zvýšil několikanásobně. Přičítáme tento jev zejména osvětě o naší činnosti a hospicové péči, které jsme věnovali zejména ve druhé polovině loňského roku hodně úsilí.


 

Změna adresy kanceláře v Rakovníku

Začátkem roku pobočka Rakovník přemístila svojí kancelář do centra města na adresu: Husovo náměstí 167. V nejbližší době zde budou probíhat práce na rekonstrukci kanceláře.
 

Stránky