Aktuality

Nedostatečné pokrytí Středočeského kraje domácí hospicovou péčí

O nedostatečném pokrytí Středočeského kraje domácí hospicovou péčí nás stále častěji utvrzují požadavky na přijetí pacientů do péče v oblastech, kde dosud nemáme vybudované kapacity, kde v současné době nepůsobíme. Přesto je naší snahou požadavky i v takovýchto případech pokrýt. Posledním příkladem, který pro nás znamenal značnou organizační náročnost, bylo přijetí pacienta na Kolínsku, v místě vzdáleném 90 km od sídla společnosti.
 

Nárůst počtu pacientů

Již od začátku letošního roku zaznamenává náš Hospic významný nárůst počtu pacientů v péči, který se proti loňskému roku zvýšil několikanásobně. Přičítáme tento jev zejména osvětě o naší činnosti a hospicové péči, které jsme věnovali zejména ve druhé polovině loňského roku hodně úsilí.


 

Změna adresy kanceláře v Rakovníku

Začátkem roku pobočka Rakovník přemístila svojí kancelář do centra města na adresu: Husovo náměstí 167. V nejbližší době zde budou probíhat práce na rekonstrukci kanceláře.
 

Přijetí pacienta do péče na Praze-východ

Přijetím pacienta do péče v okrese Praha-východ jsme fakticky zahájili působení již i v této oblasti. Velice oceňujeme a vážíme si rozhodnutí rodiny dát přednost péče o pacienta v domácím prostředí s podporou našeho Hospice před péčí poskytované specializovanou jednotkou paliativní péče univerzitní klinikou v SRN.


 

Přijetí prvého pacienta z Kladna do péče

Po více jak ročním poskytování domácí hospicové péče jsme nyní přijali prvého pacienta též z Kladna, z největšího středočeského města, v němž má naše společnost sídlo.


 

Jaký byl rok 2013 pro Hospic?

Právě uplynulý rok 2013 byl pro náš Hospic rokem velice významným. Byl druhým rokem naší existence a zatímco v  roce prvém (2012) se společnost připravovala na poskytování domácí hospicové péče, byl rok 2013 prvým, v níž jsme jí reálně začali poskytovat. V průběhu roku jsme péči poskytli celkem 12 pacientům/klientům, získali jsme tak prvé cenné praktické zkušenosti a začali naplňovat naše poslání.

V průběhu tohoto období se nám potvrdilo několik jevů, které jsme tušili a předpokládali.

V prvé řadě jsou to velmi omezené možnosti rodin pečovat o své blízké, u nichž je diagnostikován terminální stav a kteří by chtěli svoji poslední životní etapu prožít doma, ve svém známém prostředí, mezi svými nejbližšími. V tomto směru jsou naše možnosti, jak pomoci situaci zlepšit, omezené a především časově vzdálené.

Další jev, který se nám potvrdil a který má negativní vliv na rozšiřování hospicové péče, je malé povědomí o ní. Významná část populace o její existenci a možnostech vůbec neví a nebo jí zaměňuje za jiné druhy a formy zdravotní a sociální péče. V tomto směru je v našich možnostech napomáhat osvětě a v průběhu roku 2013 jsme na téma hospicové péče uspořádali celkem 13 přednášek a besed s občany, kterých se zúčastnilo cca na 250 posluchačů. Na tomto poli jsme působili i prostřednictvím médií – v rakovnickém týdeníku Raport a v TV Kralupy.

Během minulého roku jsme začali částečně naplňovat i náš střednědobý cíl, kterým je rozšíření našeho působení při poskytování domácí hospicové péče na celé teritorium Středočeského kraje západně od Prahy. Založením poboček v Rakovníku a v Kralupech nad Vltavou můžeme v současné době poskytovat domácí hospicovou péče již v pěti okresech našeho kraje.

Hospici se dařilo v roce minulém stejně jako v předchozím období rovněž ekonomicky. Ač naše provozní náklady již značně narostly a současně jsme i významně investovali, bylo naše hospodaření přebytkové.

V roce letošním pak chceme naši péči nejen dále teritoriálně rozšiřovat, ale budeme hledat i cesty, jak pomoci těm pacientům, kteří naši péči potřebují, ale nemají pro ní vytvořené potřebné předpoklady.


 

Pozvánka na benefiční koncert sboru Gaudium

Dne 8.1.2014 se od uskuteční od 19 hodin v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně benefiční koncert „Novoroční zpívání pro Hospic“ Smíšeného pěveckého sboru Gaudium Základní umělecké školy Moskevská v Kladně, který zajišťujeme ve spolupráci s Arciděkanstvím Kladno. Blíže viz pozvánka. Srdečně Vás na koncert zveme.


 

Přílohy: 
PDF icon pozvanka_koncert_gaudium.pdf

Krásné Vánoce a PF2014

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků plné porozumění a lásky a vše dobré v roce 2014.


 

Přílohy: 
Image icon pf2014.jpg

Stránky